QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI MỚI NHẤT

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI MỚI NHẤT

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI MỚI NHẤT

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI MỚI NHẤT

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI MỚI NHẤT
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI MỚI NHẤT
0967 495 099
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHƯỚC TRÌNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHƯỚC TRÌNH

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI MỚI NHẤT

Trong bối cảnh ngày nay, vấn đề quản lý nước thải trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu đối với cả cộng đồng quốc tế. Sự gia tăng nhanh chóng của dân số và công nghiệp đã đặt ra những thách thức lớn đối với việc bảo vệ và duy trì nguồn nước sạch. Chính vì vậy, việc cập nhật và thiết lập quy định về quản lý nước thải mới nhất trở thành một nhiệm vụ không thể phớt lờ. Hãy cùng Môi trường Phước Trình tìm hiểu về "Quy định về quản lý nước thải mới nhất"ở bài viết dưới đây.

 

 

I. Yêu cầu chung về quản lý nước thải

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, những yêu cầu chung về quản lý nước thải đã được rõ ràng và chi tiết.

Đầu tiên, nước thải phải trải qua quá trình thu gom và xử lý để đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi được xả ra nguồn tiếp nhận. Sự tuân thủ quy định này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết mạnh mẽ về việc bảo vệ nguồn nước và duy trì mức chất lượng môi trường.

Quy định khuyến khích tái sử dụng nước thải phải đảm bảo rằng nước đã qua xử lý đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường và phù hợp với mục đích sử dụng nước. Điều này thể hiện sự chú trọng đến việc tận dụng và tiết kiệm nguồn nước. Đồng thời giảm áp lực lên nguồn nước sạch.

Ngoài ra, nếu nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quá ngưỡng quy định, quy định yêu cầu phải được áp dụng về quản lý chất thải nguy hại, đặt ra một tiêu chí cao về việc kiểm soát và xử lý nước thải độc hại.

Cuối cùng, việc xả nước thải sau khi đã được xử lý ra môi trường phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phải đáp ứng khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận. Điều này nhấn mạnh sự cân nhắc kỹ lưỡng về tác động của nước thải đã xử lý đối với môi trường tự nhiên và cộng đồng xung quanh.

II. Quy định về quản lý nước thải

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, việc xả nước thải vào môi trường là hành động mà cá nhân, tổ chức xả các dạng nước thải ra môi trường. Bao gồm đất, nước dưới đất, nước mặt, nước biển cả bên trong và ngoài các cơ sở khu vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tập trung.

Tương ứng với đó, Mục 5 Chương VI Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định về quản lý nước thải, bao gồm các hoạt động:

1. Quy định về thu gom và xử lý nước thải

Dựa trên Điều 86 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định quy định về thu gom, xử lý nước thải như sau: Các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung mới, cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, và các khu vực tập trung công nghiệp cần phải thiết lập hệ thống thu gom và xử lý nước thải một cách riêng biệt, không kết hợp với hệ thống thoát nước mưa, trừ khi có quy định đặc biệt của Chính phủ.

Quản lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

 • Nước thải sinh hoạt, phát sinh từ tổ chức và hộ gia đình, phải được quy định thu gom và kết nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

 • Nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, và dịch vụ trong đô thị, cần được thu gom và tiến hành xử lý sơ bộ trước khi kết nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị. Sau quá trình xử lý sơ bộ, nước thải phải đáp ứng theo quy định của khu đô thị, khu dân cư tập trung, hoặc theo quy định của chính quyền địa phương.

 • Nếu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải phải được thu gom và xử lý để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

Quản lý nước thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Nước thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, và cụm công nghiệp, phải trải qua quá trình thu gom và xử lý sơ bộ trước khi được kết nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp. Điều này phải tuân theo yêu cầu được đặt ra bởi chủ đầu tư trong việc xây dựng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, để đảm bảo rằng nước thải được xử lý đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

 • Nước thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà nằm ngoài khu đô thị, khu dân cư tập trung, và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, không thể kết nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải, phải được quy định thu gom và xử lý trước khi được xả vào nguồn tiếp nhận. Điều này nhấn mạnh sự chú trọng đến việc đảm bảo rằng mọi nước thải được xử lý một cách hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Nước thải sinh hoạt từ tổ chức và hộ gia đình trong khu dân cư không tập trung

 

 

Nước thải sinh hoạt, xuất phát từ tổ chức và hộ gia đình trong khu dân cư không tập trung, phải được thu gom và xử lý tại chỗ để đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường, trước khi được thải vào nguồn tiếp nhận.

2. Trách nhiệm của uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh

 • Khuyến khích đầu tư hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, và ban hành lộ trình bố trí đất và chính sách hỗ trợ.

 • Bố trí quỹ đất và đầu tư hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

 • Lộ trình và chính sách hỗ trợ tổ chức và hộ gia đình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại chỗ.

 • Lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ xử lý nước thải tại chỗ trong khu dân cư không tập trung.

3. Hệ thống xử lý nước thải

Theo Điều 87 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, các yêu cầu về hệ thống xử lý nước thải cần tuân theo các điểm sau:

 • Công nghệ sử dụng phải phù hợp với đặc tính và loại hình nước thải cần xử lý.

 • Công suất của hệ thống xử lý nước thải phải được thiết kế sao cho phù hợp với lượng nước thải phát sinh tối đa.

 • Quá trình xử lý nước thải phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường.

 • Việc vận hành công trình xử lý nước thải phải tuân thủ theo quy trình kỹ thuật.

 • Hệ thống xử lý nước thải cần có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường; điểm xả thải phải được đánh dấu rõ ràng bằng tọa độ, biển báo và ký hiệu thuận lợi cho việc kiểm tra và giám sát xả thải.

III. Kết luận

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng vấn đề ô nhiễm môi trường, quản lý nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước và duy trì sức khỏe của hệ sinh thái. Chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ và thực hiện những quy định này, để tạo ra một môi trường sống sạch sẽ, xanh tươi và bền vững cho tất cả.

 

TIN TỨC MỚI
VIDEOS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline 1
0967 495 099
Hotline 2
(028) 62 789 799
logo_footer
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHƯỚC TRÌNH
Phước Trình Copyright @ 2023. Phát triển bởi tltvietnam.vn
Online: 11 | Tổng: 530272
zalo
zalo
Nhắn tin messenger
Facebook