CHÍNH SÁCH - Phước Trình - Xử lý nước thải - hóa chất xử lý nước - thiết bị môi trường

CHÍNH SÁCH - Phước Trình - Xử lý nước thải - hóa chất xử lý nước - thiết bị môi trường

CHÍNH SÁCH - Phước Trình - Xử lý nước thải - hóa chất xử lý nước - thiết bị môi trường

CHÍNH SÁCH - Phước Trình - Xử lý nước thải - hóa chất xử lý nước - thiết bị môi trường

CHÍNH SÁCH - Phước Trình - Xử lý nước thải - hóa chất xử lý nước - thiết bị môi trường
CHÍNH SÁCH - Phước Trình - Xử lý nước thải - hóa chất xử lý nước - thiết bị môi trường
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHƯỚC TRÌNH

CHÍNH SÁCH

Chính sách nhân sự

Môi trường Phước Trình luôn khẳng định nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá . Nền tẳng trọng yếu giúp Môi trường Phước Trình đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, chính sách nhân sự trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.

Chính sách đãi ngộ và phúc lợi

Môi trường Phước Trình xây dựng chính sách lương, thưởng gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh. Phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của nhân viên. Nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân. Đồng thời tạo ra động lực khuyến khích nhân viên phát triển năng lực. Trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Lương

- Lương chức danh

- Lương hiệu quả công việc

- Lương tháng 13

- Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc

Thưởng

- Thưởng thành tích định kỳ và đề xuất thưởng cho cá nhân hoặc tập thể

- Thưởng năng suất dự án

Bảo hiểm

Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo quy định hiện hành. Giải quyết các chế độ thai sản, ốm đau, trợ cấp nghỉ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Phước Trình Copyright @ 2024. Phát triển bởi tltvietnam.vn
Online: 9 | Tổng: 571565
zalo
zalo
Nhắn tin messenger
Facebook